bugün

innâ enzelnâhu fi leyleti'l-kadri. vemâ edrake mâ leyleü'l-kadri. leyletü'l-kadri hayrun min elfi şehrin. tenezzelü'l-melâiketü ve'r-Rûhu fihâ bi-izni rabbihim min külli emrin. selâm hiye hattâ matlai'l-fecr.

anlamı:

Ayet1: Elhak, biz onu kadir gecesi indirdik.

Ayet2 : Ne bildirir ki sana Kadir gecesi?

Ayet3 : Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.

Ayet4 : Melâike ve ruh peyderpey iner onda, Rablerinin izniyle her bir emirde (bir hikmetle).

Ayet5 : O (gece) tan ağarana kadar, bir selâmdır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. innê enzelnâhü fî leyletilkadri
2.Ve mê edrâke mê leyletülkadri.
3. Leyletülkadri hayrun min elfi şehrin.
4. Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin
5. Selâmun hiye hattâ matleıl fecr
kad rrr diye r leri uazatarak okuyan hocalar vardır ki akıllara zarardır.
ismini aldığım kısa suredir.

"Ayet3 : Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır."
an itibariyle içinde bulunduğumuz hadir gecesinde bol bol okunması gereken anlamlı güzel bir suredir.

anlamını bide ben yazayım :
'' Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi 97/1-5)
sürelerin en güzeli, en hayırlısıdır. bu mübarek gecede bu güzel süreyi herkesin okuması dileği ile...
Kadir gecesi"nin henüz tam olarak hangi güne denk gelindiği bilinmediğinden
kişinin hergün veya aklına düştükçe Kadir Gecesi tadında bu süreyi okuması ne hayırlıdır.
kadir gecesi'ni ve önemini anlatan kısa bir suredir. ramazan'ın sona ermek üzere olduğu ve içinde kadir gecesi'ni barındıran bu değerli gecelerde kulaklarımızda yer etmesi temennisiyle.
(bkz: kadr suresi)
merhum hafız ismail biçer hocamızın yorumuyla da mükemmel okunmuştur,dinlemenizi tavsiye ederim
http://www.youtube.com/watch?v=mnYu7y_H2N4

bu gecenin hürmetine dularımız kabul olsun günahlarımız bağışlansın inşallah *
bu mübarek gecede okunması gereken sure.

--spoiler--
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla;

1. Biz onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Bilir misin nedir Kadir gecesi? 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 4. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. 5. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.
--spoiler--

Türkçe okuyalım ki anlayalım. Allah gecenizi mübarek etsin.
http://www.youtube.com/watch?v=i1M4FmOqWpM
bugündür.

"ne anlarsın ne kadir gecesinden"?
https://www.youtube.com/watch?v=i1M4FmOqWpM
belki de içinde bulunduğumuz gecenin önemini belirten suredir.

sizler de okuyunuz.
Bu mübarek kuran'ın nüzulunun başlangıcı olan gecenin ne kadar hürmetli olduğunu bize hatırlatan 1000 aydan da hayırlı olduğunu cenab-ı mevla'nın ifadesiyle bildiren suredir.