1. 1.
  innâ enzelnâhu fi leyleti'l-kadri. vemâ edrake mâ leyleü'l-kadri. leyletü'l-kadri hayrun min elfi şehrin. tenezzelü'l-melâiketü ve'r-Rûhu fihâ bi-izni rabbihim min külli emrin. selâm hiye hattâ matlai'l-fecr.

  anlamı:

  Ayet1: Elhak, biz onu kadir gecesi indirdik.

  Ayet2 : Ne bildirir ki sana Kadir gecesi?

  Ayet3 : Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.

  Ayet4 : Melâike ve ruh peyderpey iner onda, Rablerinin izniyle her bir emirde (bir hikmetle).

  Ayet5 : O (gece) tan ağarana kadar, bir selâmdır.
  9 ... eagle is free
  #2446561 :)
 2. 2.
  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  1. innê enzelnâhü fî leyletilkadri
  2.Ve mê edrâke mê leyletülkadri.
  3. Leyletülkadri hayrun min elfi şehrin.
  4. Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin
  5. Selâmun hiye hattâ matleıl fecr
  5 ... no tengo lugar
  #6065057 :)
 3. 3.
  kad rrr diye r leri uazatarak okuyan hocalar vardır ki akıllara zarardır.
  ... malumat furus
  #9938760 :)
 4. 4.
  ismini aldığım kısa suredir.

  "Ayet3 : Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır."
  1 -1 ... sunger
  #12838902 :)
 5. 5.
  http://www.listen2quran.com/globalquran/default.aspx adresinden dinlenebilen suredir.
  2 ... sunger
  #12926594 :)
 6. 6.
  an itibariyle içinde bulunduğumuz hadir gecesinde bol bol okunması gereken anlamlı güzel bir suredir.

  anlamını bide ben yazayım :
  '' Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi 97/1-5)
  5 -1 ... ruslan
  #12943669 :)
 7. 7.
  sürelerin en güzeli, en hayırlısıdır. bu mübarek gecede bu güzel süreyi herkesin okuması dileği ile...
  3 ... umudayolculuk
  #12943679 :)
 8. 8.
  Kadir gecesi"nin henüz tam olarak hangi güne denk gelindiği bilinmediğinden
  kişinin hergün veya aklına düştükçe Kadir Gecesi tadında bu süreyi okuması ne hayırlıdır.
  2 ... esince
  #12947605 :)
 9. 9.
  http://www.listen2quran.com/google/quran.aspx adresinden dinlenebilen suredir.

  (bkz: kadr suresi)
  1 ... sunger
  #13003935 :)
 10. 10.
  http://www.islamianket.tr...Online-Kuran-dinlemek.htm adresinden dinlenebilen suredir.
  ... sunger
  #15400285 :)