1. 1.
    hoşgelen 9. nesil yazar.
    2 ... iskandinav