1. 1.
    gördüğüm en güzel kadınlardan biri.. kesinlikle öyle evet.

    Öküz, Sky Life, Agos gibi özgür ileti$im organlarında görev almı$ bir diyarbakır'lı o. kum saatinde kumkapı'sını alıp okuduktan sonra daha da güzelle$ti gözümde.

    gördüğüm en güzel kadınlardan biri.. kesinlikle öyle evet.
    ... ceviz agaci