1. 1.
  bir maddenin yapısında depoladığı her tür enerjinin toplamıdır. H ile simgelenir. Bir maddenin bir molünde depolanmış enerjiye o maddenin molar entalpisi denir.
  #537352 :)
 2. 2.
  (bkz: iç enerji)
  (bkz: termodinamik)
  #537356 :)
 3. 3.
  (bkz: entalpi)
  (bkz: enthalpy)
  kimyanın ölçülemeyen değerlerinden biri. kısaca bir kimyasal tepkime esnasında alınan veya verilen ısı olarak ifade edilebilir. bir maddenin entalpisi ölçülemez, ancak bir reaksiyonun entalpisi ölçülebilir. termodinamikte;
  H= U + PV
  şeklinde formülize edilir. burada U: internal energy (iç enerji), P: basınç, V: hacim, anlamlarına gelir.
  #1047825 :)