1. .
    ing.tamamlamak,yerine getirmek,hayata geçirmek anlamına gelir.
    1 -1 ... compassrose
  2. .
    oop paradigamasında sınıflar, bunların üyeleri ve aralarındaki ilişkiler önce mimariye dökülerek tanımlanır, sonraysa her bir member'a gereken kod yazılarak iş yapma yeteneği verilir. ikinci aşamaya implementation denir.
    ... wondrousse