bugün

isminizin hiyeroglif yazısı için: http://www.hiyeroglif.com.tr.tc/
(bkz: jean francois champollion)
şekil ve resimler'den oluşan şekil yazısının genel adı. ilkçağ'da mısır, hitit ve meksika uygarlıklarında kullanılmıştır.
Eski Mısır yazısı. Mısır medeniyetinin en güzel ve en başarılı eserlerinden biridir. Bir takım resimlerden ibarettir. Önceleri, anlatılmak istenen eşyanın resmini çizmekle başlamış, zamanla fikirleri resimle ve resimle anlatımı güç olan fikirleri de remizle anlatabilir duruma gelmiştir. Mısır yazısında 24 harf tespit edilmiştir. Ancak, bu yazıda sesli harf kullanılmadığından, hiç bir zaman Fenike yazısı gibi bir alfabe şeklini alamamıştır.

Hiyeroglif'in biraz gelişmiş şekli de yapılmış ve fikirler, daha basit resimlerle anlatılabilir duruma gelmiştir. Bu değişik Hiyeroglife Hiyaretik adı verilir.

Hiyeroglif, ancak XIX. yüzyılda okunabilmiştir. (Hiyeroglif yazışım ilk defa okuyan Jean François Champollion (1790 - 1882) adlı bir Fransız bilginidir.
her tür resim yazısının genel adı olmakla birlikte, daha çok eski mısır resim yazısı için kullanılır. kökende her kavramı onun betisiyle anlatma esasına dayandığı halde, asıl mısır hiyeroglifi bir tür hece yazısı sayılabilir. her işaret bir heceye karşılık gelmekte, sözcükler bu hecelerin yan yana dizilişiyle oluşturulmaktadır. tek başına bir sanat ürünü sayılmazlar, mısır sanatının hemen hemen tüm ürünleri üzerinde görülürler.

hiyeroglif olarak isminizin veya bir kelimenin karşılığını şu adresten görebilirsiniz;
http://www.upennmuseum.com/hieroglyphsreal.cgi
1799 yılında napolyon'un bir kaç askerleri bir taş levha buldu. taş levhanın adı rosetta (reşid) konuldu. üzerinde üç farklı dilde yazılar yazıyordu; mısırlıların günlük hayatta kullandığı alfabe, hiyeroglif ve yunanca. 20 yıl süren çalışmaların sonunda hiyeroglif yazısı da çözümlenmiş oldu.
eski mısırlıların taş üzerine kazıyarak meydana getirdikleri resim yazılarıdır.
adınızı hiyeroglif olarak yazmanın bir yolu.

hatta eğlencesi.

http://www.eyelid.co.uk/hieroglyphic-typewriter.html
çirkin yazının benzetildiği.
eski yunancada ''hieroglyfe'' ''kutsal yazı'' anlamına gelmektedir.Hiyeroglif,Şematik şekillerden oluşan bir yazı şeklidir.Bu yazı türü Mısırlılar tarafından bulunmuştur.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.