bugün

hiyeroglif

antik yunanca; hieroglyphiká (ἱερογλυφικά): hierós (ἱερός) kutsal + glýphō (γλύφω) hakketmek, oyarak yazmak kelimelerinden meydana gelmiştir.

Mısır hiyerogliflerinde çok sayıda (700 kadar) sembol kullanılırdı. Bu nedenle okuma yazma oranı çok düşüktü. Hatta bu yazıyı okuyabilmek ve yazabilmek için uzun yıllar süren bir eğitim almak gerekiyordu. Bu nedenle sadece yazı yazmak üzerine uzmanlaşan ve yazıcı olarak nitelendirilen insanlar, ayrı bir meslek grubunu oluşturan ya da sanatçı olarak görülen bir topluluk haline gelmişlerdi.

Yazılar soldan sağa, sağdan sola ya da yukarıdan aşağıya doğru yazılabiliyordu. Yazının nasıl yazıldığını ve nasıl okunacağını anlamak için sembollerde kullanılan hayvanların ya da insanların yüzlerinin yönüne bakmak gerekiyor. sağa bakıyorlarsa sağdan sola, sola bakıyorlarsa soldan sağa okunur.

Ek: Mısır'da hiyeroglif, resmi yazışmalarda kullanılmaya devam ederken, daha hızlı yazmak için geliştirilen hieratik, birer resim olan harfleri daha basitleştirip sembolleştirerek yazmayı ve okumayı kolaylaştırıyormuş. yönetimle ilgili özel yazılarda kullanılmıştır. (hieratikos = papaz gibi)
Yazmak ve okumak Mısır halkı için normal bir olay olmaya başladıkça, hieratik’in daha da basitleştirilmiş hali olan “demotik” ortaya çıkmış. Halk günlük yaşamında bunu kullanmıştır. (demos:halk)

edit: Bilgi içerikli entry girmek de suç olmuş. siz cahil kalın.
güncel Önemli Başlıklar