1. 1.
    Kadınları genellerken kullanılan sözcük, hitap, işaret, söylem. Daha çok erkeğin ilgi alanına girebilecek tüm kadınlar için kullandığı tabirdir.

    Yurdumuzun ataerkilleşmiş toplumunda, Bazen alaycı, bazen de ötekileştirici imalar yüklenerek kullanıldığı gorülebilir.

    (bkz: kadınlar)
    ... eraslan5