1. 1.
    16.yüzyılda Osmanlı Devletinin Doğu illerine gönderdiği ve yolda sele kapılıp kaybolan 3 sandık altını bulduğu iddia edilir. 17.yüzyılda Üsküdar’daki konağı sanatçıların ikinci evi olmuş, dünyanın dört bir yanından ressamları himayesine almış da bir tüccardır.
    ismail Hakkı Uzunçarşılı’nın tarihinde rivayet edildiği üzere, ölümünden sonra bulunması için bazı italyan ressam ve fransız şairlerin eserlerine hazinesi ile ilgili ipuçları yerleştirmiş. Fakat aradan geçen yıllara rağmen hazinesinin halen bulunamadığı iddia ediliyor.
    ... tylerdurden