bugün

Bizzat yaşanarak, iç tecrübe ile kazanılan kesin bilgi. Osmanlıca hakk-ı yakin diye de yazılır ve bilinir.