1. .
    Gundestrup kazanı zengin bezemelere sahip gümüş bir kaptır. M.Ö. 1. veya 2. yüzyıldan, La Tène Dönemi'nden kaldığı düşünülmektedir. 1891'de, Himmerland, Danimarka'da Gundestrup yakınlarındaki bir turba bataklığında bulunmuştur. Bugün Kopenhag'daki Danimarka Ulusal Müzesi'nde tutulmaktadır.

    Kazanın kenarlarındaki süslemeler Kelt tanrılarını ve ritüellerini betimlemektedir. Bunlar nedeniyle, boyutlarından da yola çıkarak (çapı 69 cm, yüksekliği 42 cm) kazanın kurban ayinlerinde kullanıldığı düşünülmektedir. Kazan arkeolojik öneminin yanı sıra, Kelt mitolojisini konu alan araştırmalar için önem taşımaktadır.

    http://tr.wikipedia.org/wiki/Gundestrup_kazan%C4%B1
    ... mulayim