1. 1.
    jeolojik zaman cetvelinde paleozoyik dönemin ordovisiyen zamanında yaşamış karakteristik canlılardır.
    ... pantalassa