bugün

benzeyen, andıran anlamına gelen edat.
sanki, ona benzer.
kılık değiştiren olayların yakın dostu. sanki sürekli hatırlamaya çalıştığım bir şey varmış gibi. unutmuşum gibi. bu fotoğraf izlediğim bir filmden bir sahne gibi. bu şarkı hayatımın bir anının fon müziği gibi. onu daha önceden tanıyormuşum gibi. tadı biraz acı gibi.. tam istediğim gibi.
(bkz: gibin)
etimolojik incelemesi:

kipi>kibi>gibi

kipi < kip-i

kip:şekil
-i: 3.t.ş.i.e.
(bkz: benzeri)
tek başına anlam taşımayan sözcükler olan edatların tek başına da anlam taşıyabilen güzel örneklerinden..

-bunu mu kastediyordun..
-gibi..
isp. como
-benzetme, temsil ifade eder. (bkz: buz gibi) bu anlamda isimlerin yalın, zamirlerin ise ilgi hali ekini almış şekillerine eklenerek kullanılır. (bkz: senin gibi)
-zaman bakımından çok yakınlık gösterir ve dık/dik partisiplerine eklenerek kullanılır: "geldiği gibi gitti"
- -si, -mi, -ce gibi sıfat türeten ekler, bazen gibi edatının yerini tutar. "kadifemsi", "insanca"..
-civarında anlamında kullanılır. "saat 3 gibi buluşalım"
(bkz: gibi gibi)
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.