1. 1.
    alman iktiastçı ve sosyolog. 1883-1963 arasında yaşamıştır. nazi almanyası'ndaki baskılar nedeniyle (görevine son verilmiş ve mahkemesiz olarak hapsedilmiştir) 1933 yılında Türkiye'ye gelen Kessler, istanbul Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri verdi ve Türkiye'de çağdaş iktisat öğretiminin temelini attı. Aynı zamanda sosyal siyaset ve sendikacılık eğitiminin Türkiye'de kurucusu olan Kessler, çalışma hayatını düzenleyen kanunların hazırlanmasında ve kurumların oluşturulmasında büyük bir rol oynamıştır. Kessler, Türkiye'de sendikal hayat açısından bir dönüm noktası olmuştur.
    1 ... usualsuspects