1. 1.
  anadolu üniversitesinin açıköğretim bölümlerinde temel ders olarak, örgün eğitimde sözel puanla girilen bölümlerin bir kısmında birinci sınıf giriş dersi olarak okutulur. aöf kitabının arka kapağında şu cümle var: genel işletme dersinde toplumsal yaşamın vazgeçilmez kurumlarından olan işletmeler her yönüyle ele alınır. dersin içeriği ise şöyle:
  1.işletme kavramı
  2.işletmelerin özellikleri
  3.işletmelerin kuruluşu
  4.işletmelerin büyümesi
  5.iş ahlakı ve toplumsal sorumluluk(etik-törel kurallar)
  6.yönetim kavramı
  7.yönetim işlevleri
  8.insan kaynakları yönetimi
  9.insan kaynakları yönetimi işlevi
  10.pazarlama ilkeleri
  11.ürün ve fiyatlama
  12.pazarlama kanalları ve tutundurma
  13.üretim sistemleri ve yönetimi
  14.üretim sistemlerinin tasarım kuruluş ve işleyişleri
  15.işletme bilgi sistemi
  16.muhasebe
  17.finansal yönetim
  18.finansal sistem ve kurumlar
  19.çokuluslu işletmeler
  uktedir.
  1 ... sbbz
 2. 2.
  sosyal seçmeliler grubunda da olan bir derstir.
  ... hyaena hyaena