1. 1.
    Iğdır yöresinde, nevruzda kötü söz söylenmez. herkes iyi söz söylemekle yükümlüdür. iyi sözler söylenip söylenmediği komşu evler gizlice dinlenerek kontrol edilir. Evde konuşulanlar olumlu ise tuttukları niyetler yerine gelir. Kapıda pusuya yatmak gibi bir şey. Böyle bir inanıştır.
    ... mithra