1. 1.
    internetin günlük yaşama soktuğu gereksiz sözcük öbeklerinden biri.

    biz türkler buna iletmek diyoruz.
    ... tonights the night