1. 1.
  arap alfabesindeki tüm harflerin toplandığı tek ayetmiş. öyle diyollar. yanlışsam düzeltin.
  2 ... fidelcastro
 2. 2.
  (bkz: subhanallah kardeş ibretlik bir paylaşım)
  -2 ... adli vaka
 3. 3.
  --spoiler--
  29. muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. incil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.
  --spoiler--
  ... usualsuspects
 4. 4.
  --spoiler--
  Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

  Anlamı:

  Muhammed, Allah'ın Resülüdür Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler Onların, rükû ve secde halinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir işte bu, onların Tevrat'ta ve incil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar Allah, içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.
  --spoiler--
  1 ... cekirdek degil cigdem
 5. 5.
  (bkz: sanal sevap)
  ... elmakebabi