1. 1.
    doğu türkistanlı yazar. türkiye türkçesine çevrilmiş kaşgarlı mahmut adlı bir kitabı vardır.
    1 ... akustikcinayet