1. 1.
  Zihin uyanikligi, anlayis kabiliyeti.
  2 ... tusu
 2. 2.
  anlama,idrak.
  1 ... lilith
 3. 3.
  Farsça'da at anlamına gelen (bkz: feres) kelimesinden türemiştir. Atların gözlerinin konumu sebebiyle canlılar içinde görüş açısı en yüksek hayvanlardan biri olma özelliğinin, insanlara, olayları tüm açılarıyla irdeleme ve karar verme yetisi şeklinde uyarlanmasıyla ortaya çıkmış kelimedir.
  1 ... saintpain
 4. 4.
  1. Anlayış, seziş, sezgi, Çabuk seziş. (bkz: tdk)
  1 ... kanuni sultan sinan
 5. 5.
  basiret ve dirayetle birlikte daha bir anlamlı olur.
  1 ... ispirli
 6. 6.
  zıddı ahmaklıktır, zekadan mahrumiyettir. Feraset zihin uyanıklığı, bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti, bir insanın ahlakını, kabiliyetini yüzünden anlamak melekesi demektir.
  Feraset iki türlüdür. Biri bir nevi ilham eseridir ki, sebebi bilinmeksizin meydana gelir. Diğeri bir kazanma eseridir ki, muhtelif tabiatlara vakıf olmak sebebiyle meydana gelir.

  --spoiler--
  Ferasetli kimselerin huzurlarında uyanık bulunmalı, edebe, fazilete aykırı şeylerden kaçınmalıdır. “Müminin ferasetinden sakınınız. Çünkü o, Allah’ın nuruyla bakar.” buyurulmuştur. (Tirmizi, Taberani)
  --spoiler--
  ... hayret engiz
 7. 7.
  Feraset, yemi değil tuzağı görmektir.
  ... tellal
 8. 8.
  budur: http://www.siyasetmektebi.com/ha-sur-ha-suriye.html
  ... karabasan02