1. .
    uludag sozluge ho$gelmi$, altinci nesil bir yazar.
    ... zehir