bugün

* coğrafi esaslara dayalı yönetim sistemi.
Bu sistemin uygulanmadığı ülkelerde başkanlık sistemi tartışmalıdır.