1. 1.
    "Bir varlık vardır." Anlamına gelen aynı zamanda büyük bir şair olan antik yunan felsefecisi parmenides e ait bir dizedir.

    Felsefe tarihinde salt düşünce yöntemi parmenides ile başlar. Düşünce de varlık'tan farklı değil; bizzatihi o'nun düşüncesisidir der.

    Herakleitos'un aksine Oluş ve bozuluşun ötesinde, zamanın dışında ebedi bir varlık vardır der. Çünkü her değişme bir bölünme, kısmen yok olmadır. Oysa varlık; değişmez ve sarsılmazdır. Parmenides'e göre varlık'ın bu mükemmel bütünlüğü ve tekliği ise ancak "salt düşünme" ile kavranabilir.

    Bu düşünce daha sonra platon'un idealar kuramını geliştirmesine zemin hazırlamıştır.
    14 -1 ... fikrimin ince gulu