1. 1.
  kurucusu ebu'l-hasan ali el-eş'ari dir. itikadi bir islam mehzebidir. çeşitli konularda görüşleri;

  - tevhid: allah birdir eşi ve benzeri yoktur. onun zaatı ile kaaim olan sıfatları vardır. allahın kelam'ı ve kur'an kadimdir. hayır ve şer allah'tandır. muslumanların ahiret gününde allah'ı gözle görmesi caizdir.

  - iman: iman marifet ve kalple tasdiklidir. büyük günah işleyen imandan çıkmış olmaz. sadece günahkar olmuş doğru yoldan ayrılmıştır. bu bakımdan ona doğru yoldan ayrılmış müslüman veya mumini asi denir. durumu allah'a kalmıştır. isterse cehenneme sokar isterse bağışlar

  - imamet: ümmetin kendisine bir imam seçmesi vaciptir. imam seçimle olur. imamda ilim, adalet, siyaset aranan vasıfların başında gelir. imamların ismet sıfatları yoktur.

  - nubuvvet: bir melek aracılığı ile kendisine allah tarafından vahiy gelen ve adetleri bozacak şekilde mucize gösteren kimseye nebi denir. bu sıfatlarla yeni bir şeriat getiren veya eski şeriatın bazı hükümlerini değiştirenine ise resul denir. neciler çoktur, ilk resul hz adem, son resil hz muhammed (sav)'dir.
  1 ... jeff murdock