1. 1.
  Bir sistemin ki bu sistem bir doğru parçası olsun. Yol alması hareket etmesi için bir kaç etkene ihtiyaç duyar. Örneğin bir doğru tek başına gidemez. Bu hiçlik olarak bakıldığı zaman asla mümkün olamayacak örnek uzay dışı tabirdir. O yüzden doğrunun ileremesi için ucuna bir ok çızersiniz. Böylece doğru ilerler ve hareketlee berabar ivme kazanır. işte bu kavram ışığın ve ötelemenin mantığıdır.
  Ucuza ok çizilen doğru hareket kazanır ama tek başına gidemez. Doğru ötelenir sürüklenir. Bu ucuza takılan ok yardımı ile boşlukta entropiyi aşarak ve entropi iş birliği ile hareket eder. Ok un hareket kazanması ise kütle çekim gereği sürekli en yoğun entrpi yönüne devam eder. En yoğun nokta onun öteleme kazandığı vektörü gösterir. Böylece doğru bir kaç kuvvet ile baskı altına alınarak hareket eder.
  Öncelikle doğru; bizim bir yol üzerinde mesafe almamız için ayaklarımızın olması gibidir. ok ayakları temsil eder ve bizim ötelenmemizi sağlar. Lakin termodinamik gereği kendi enerjimizi yola aktaracağız çünkü entropi bunu gerektirir. Yol bir entrpi gibidir. Temas etmeden geçemezsiniz.

  Hareketin diğer kuvveti ise, elinize bir hamur alın ve bunu sıkın. Hamur yoğunluğu olan bölgeye doğru çıkma öteleme yapacaktır. Tıpkı bir su borusuna basılan suyun akış yönünün yoğunluğun yani entropinin olduğu bölgeye doğru olmasıdır. suyun sıkılan noktası ok ucunun başlangıcıdır. Boru ise entropinin aşılamaz olarak kabul edilen yasalarıdır. Bu demektir ki ok ucu bu yüzden gereklidir. Aksi hale hareket vektörel olamaz ve öteleme sağlamaz. Ancak dağılma ve saçılma sağlanr. Bu ise tıpkı bowling topunun labutlara çarpınca dağılması gibidir.

  p'tarafından,
  Hareket ve momentumun ilkesi,
  Vektröel ve skaler hareket ilişkisi,
  Termodinamik ve enerji korunumu,
  Entropi
  1 ... promer