1. 1.
  * Beyin yıkama.
  belirli tavırların ve inançların , bireylere, onların entelektüel otonomilerini* ortadan kaldıracak ve akli melekelerini* kullanmalarını engelleyecek şekilde aşılanması.
  2 ... barutyiyici
 2. 2.
  ''sosyo-ekonomik ve sosyo-politik tüm düzenlerde devletin ve yarı-devletin (örneğin, yasallaşmış toplumsal görevleri bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşların) yaptırım işlevleri vardır ve bunların en hafifi enformasyondur. Bir yönlendirme yapmak istersiniz ve bunu sağlamak üzere bilgi verirsiniz. işte ondan sonraki yaptırım türü endoktrinasyondur. Yani ikna edebilmek için bir tür yanlı, kendi özünde baskıcı, tarafsız olmayan enformasyon yolları kullanmaktır endoktrinasyon.''
  kaynak: http://kaynak.unak.org.tr

  ek olarak (bkz: dezenformasyon)
  ... vakur
 3. 3.
  (bkz: chp)
  (bkz: köy enstitüleri)
  (bkz: inönü kemalizmi)
  3 -3 ... tarum4r
 4. 4.
  Belirli tavırların ve inançların, bireylere, onların entellektüel otonomilerini ortadan kaldıracak ve akli melekelerini kullanmalarını engelleyecek şekilde aşılanması.

  Endoktrinasyon ortamlarında eğitim faaliyeti klasik anlamını ve fonksiyonunu yitirir; bütün eğitim faaliyetleri, özellikle metod itibariyle, beyin yıkamaya ve belli inanç ve kanaatleri kişilerin beynine yerleştirmeyi hedef alır.

  Bireyler, basitçe, ya söylenenlerden şüphe eder ya da onları dogma olarak kabul eder, benimserler. En ince yöntemlerine totaliter sistemlerde (Alman Nazizmi, Sovyet Sosyalizmi) ulaşmakla birlikte, endoktrinasyon bir ölçüde demokratik ülkelerde ve daha küçük çaplı beşeri birimlerde (cemaat, örgüt vs.) de ortaya çıkabilir.
  1 ... lilith