1. 1.
    Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde "Türk Kamu Yönetimi" "Örgütsel Davranış ve Kamuda Reform" gibi dersler veren öğrencileriyle arkadaş gibi olan ve her konuda her türlü eleştiriye açık olan önemli mürşid olan bir hoca hani Hz. Ali'nin bir sözü var ya; "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" böylesine önemli hocalar için gerçekten çok doğru bir söz.
    ... siyasetci