1. 1.
    arap edebiyatında bin dizelik manzum yapıtlara verilen ad..
    ... seffafbukalemun
  2. 2.
    bin beyitli kaside.
    ... rojber