1. .
    eletronikte bir ders konusu. ziyadesiyle uzulmemi saglami$tir.
    ... antistar