1. 1.
    bir makineyi, bir tesisi vb. elektrik enerjisiyle çalıştırmaya elverişli biçime dönüştürme.
    1 ... vernon sullivan