1. 1.
    Abbasi devletinde Türk aristokrasisini oluşturan halife. Ana tarafından Türk olup, Türk örfüyle yetişmiştir. Ağabeyi ve halefi olduğu El Memun da yarı Türk olsa da onun döneminde ordu Türkleştirilmemiş yalnızca bu yönde istişare toplantıları yapılmıştır.

    Kendisinin bunu gerçekleştirmesindeki en önemli sebep küçüklükten beri çevresinde Türklerle büyümesi, hilafet sarayının entrikasından uzak yaşayarak Türklerin karakterine benzer bir karakter inşa etmesidir. Fiziksel yapı olarak da Türkler'e benzetilen El Mutassım için dönemindeki bir Arap Şair

    '' Halife Arap'tan çok Türk hakanlarına benziyor. Onlar gibi heybetli, azametli yürüyor. '' demiştir.
    ... sessizlikci