1. 1.
  kapitalizmin var olması için şart olan sistem. serbest piyasa ve mülkiyet özgürlüğü üzerine kurulu bir izmdir.
  1 ... kuduruk tavuk
 2. 2.
  Ekonomik liberalizm, ekonominin bireyci hatlarla örgütlenmesini ve ekonomik kararların bireyler tarafından alınmasını ifade eder. Kavram, farklı ekonomi politikalarından oluşmakla birlikte her zaman piyasa ekonomisine ve üretim araçlarında özel mülkiyete destek içerir. Genellikle refah kapitalizmi, devlet kapitalizmi veya karma ekonomiler gibi kapitalizmin alternatif formları lehine konumda bulunan sosyal liberalizm ve sosyal demokrasi gibi ideolojilerle bağdaşmaz. Serbest ticaret ve açık pazarlara sunduğu destek sebebiyle korumacılık ile de çelişen ekonomik liberalizm, tarihte merkantilizm ve feodalizme karşı bir tepki şeklinde doğmuştur.
  ... turkmen balasi
 3. 3.
  Devlet bir figür değildir. Sadece denetleyici ve düzenleyici konumdadır.
  Özel mülkiyet kesindir.
  2 ... cok erken oten horoz
 4. 4.
  laissez faire, laissez passer.
  ... daynnight