1. 1.
    yasadışı örgütlerde sempatizan ve militanlık görevinin yürüten şahısların bir level üstü olarak görev alan şahıslardır..örgütlerin belirli bir süre sonra üst düzey yönetiminde görev alacak kişilerdir..
    ... martyns