1. 1.
    SEPTiKLER (kuşkucular) olarak adlandırılan bir topluluğun felsefede mümkün olmadığını savunmuşlardır. bunun kaynağı 5. yüzyıla dayanır. doğa filozoflarının doğanın ilk unsurunun(ARKHE) ne olduğu konusunda farklı cevap vermeleri sofistleri ve septikleri doğru bilgiye ulaşılamayacağı sorusuna götürmüştür.
    bunun yanında doğru bilginin mümkün olduğunu da kabul edenler vardır. bu düşünürlerin yaklaşımına DOGMATiZM denmektedir.
    sokrates ve platon doğru bilginin mümkünlüğünü savunan en en bilindik filazoflardandır.
    1 ... copkovasi