1. 1.
    senaryoda, sahnenin diyalog dışında kalan kısımları kastedilmekle birlikte yerine "aksiyon" kelimesi daha sık kullanılmaya başlamıştır. didaskalya içinde bilgi (dekor gibi) ve hareket (karakter eylemi) gibi iki yönergeye sahiptir.

    günümüzdeki birçok şeyin aksine kısa olanı makbuldür.
    1 ... antimatter