1. .
  (bkz: iş kazası)
  ... arabaciarabayatasget
 2. .
  devenin celallenerek atlatmak isteyen kişiyi dokuz kusurlu hareketten biri ile hendeğe itelemesidir.
  ... asaldayi
 3. .
  eğer deve atlar siz düşerseniz amacınıza ulaşıp "zoru başarmak için ben elimden geleni yaptım, her türlü engele katlandım ve istediğimi elde ettim" dersiniz fakat deve de hendeğe düşerse bu sefer rezil olursunuz.
  ... t square
 4. .
  hendeğe dü$tükten hemen sonra deveninde söz konusu ki$inin üstüne dü$mesiyle final karesi olu$acak sahnedir.
  ... 3742372836