1. 0.
    --spoiler--
    Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.
    --spoiler--
    saffat 61-8...
    2 ... pillars of creation