1. .
    bir borcun faizinin, borcun ömrü süresince piyasadaki değişimlere paralel olarak değişme göstermesi halidir.
    1 ... worldlike
  2. .
    bankaların kullandırdığı kredilerin faizlerini belirlerken hesaba kattıkları faiz türü.
    1 ... amadeus