1. 1.
    Bir molekülden amino grubunun çıkarılması işlemidir.
    ... martyns