1. 1.
  Hak sahibi tarafından degerli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile sözkonusu evraktan doğan hakların başkasına devredilmesini sağlayan işleme verilen addır.
  #108496 :)
 2. 2.
  işletmenin bir gün içinde kasasına giren paralar toplamı..
  #108510 :)
 3. 3.
  bonodan doğan hakların bir başka kimseye senet sahibi tarafından devredilmesidir.
  #226575 :)
 4. 4.
  alm. umsatz
  #226578 :)
 5. 5.
  aslında büyüklüğünün pek önemi olmadığı bit göstergedir
  bir şirket milyarlarca dolay ciro yapsada kar marjı düşük olduğundan 100 milyon dolar kazanabilir. ama yine bir şirket 400 milyon dolar ciro yaparken kar marjının yüksek olmasından 200 milyon dolar kar edebilir.
  #226581 :)
 6. 6.
  bir gün içerisinde yapılan toplam hasılat.
  #286017 :)
 7. 7.
  yapılış amacı açısından

  temlik cirosu
  tahsil cirosu
  rehin cirosu

  olarak 3e ayrılır
  #313310 :)
 8. 8.
  şatıştan elde edilen gelirlerin tümüne verilen muhasebe terimi
  #1010994 :)
 9. 9.
  bir şirketin 1 yıllık iş hacmi.
  #1431378 :)
 10. 10.
  Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri.
  #1593995 :)
 11. 11.
  Bir ticaret senedinin alacaklı tarafından arkasına gereken yazının yazılıp imza edilerek üçüncü bir kişiye devredilmesi.
  iş hacmi.
  #2043176 :)
 12. 12.
  barusso ya takım arkadaşları tarafından takılan bir lakap. *
  #2917745 :)
 13. 13.
  bir satış faturasını önünüze alın (ya da hayalinizde canlandırın), üzerinde bulunan kdv, varsa ötv v.s gbi vergileri fatura genel toplamından düşün. işte geriye kalan rakam o faturaya istinaden faturayı kesen firmanın/şahsın cirosudur.

  işin doğrusu bu olmakla beraber, işletmelerin satış departmanları, eğer ki ciro üzerinden prim alıyorlar ise, üst yönetime sunacakları raporlarda aslında ciro rakamlarını değil, vergiler de dahil olmak üzere fatura genel toplamlarını beyan etme eğilimindedirler.
  #9228034 :)
 14. 14.
  Kanun tarafından özel olarak düzenlenmiş emre yazılı senetlerde, senet içinde bulunan hakkı devretmeye yönelik yazılı bir irade beyanıdır. Ciro çekten doğan hakları devreder, ciro edilen kişi bu hakları şartsız ve devren iktisap eder.
  #10335915 :)