1. .
  Vampire the dark ages'te başka bir disiplin daha
  Ravnos'un şakacılık,el çabukluğu ve illüzyonda hakedilmiş ünleri bu disiplinden gelir.Ravnos klanına mensup vampirler her varlığın -canlı ya da cansız- içinde weig adı verilen bir madde olduğunu ileri sürer ve disiplinlerini bu maddeyi şekillendirip illüzyon ve halisünasyonlar yaratmak için kullanırlar.

  *Ignis Fatuus
  Bu özellik ile sadece bir duyuyu etkileyen bir ilüzyon yaratılabilir.Sadece dokunma ile bile tespit edilebilir.

  **Dweomer
  Bu seviyede yaratılan illüzyon ya hiçbir duyu ile tespit edilemez ya da kullananın istediği duyular ile tespit edilebilir.illüzyon statiktir ve hareket ettirilemez.Sistem olarak Ignis Fatuus ile aynıdır.iki Willpower puanı harcanarak yaratılır.

  ***Apparition
  Bu seviyede illüzyonlar hareket ettirilebilir ama fiziksel olarak doğasına uygun olmayan hareketler yaptırılmaya çalışılırsa illüzyon bozulur.Hareket alanında sınırlama yoktur.

  ****Permanency
  Bu güç Ignis Fatuus ve Dweomer ile birlikte kullanılabilir.Bu güçle yaratılan illüzyon vampir illüzyonun yakınlarında olmasa bile hareket ettirilebilir.Ayrıca Apparition ile yaratılan illüzyonların rotasını belirleyip rotaya ulaşana kadar illüzyonun sürekli hale gelmesi de sağlanabilir.Ancak bu özellik sadece Chimerstry ile birlikte kullanılırsa belirtilen etkileri gösterir,diğer disiplinlerle kullanılamaz.

  *****Horrid Reality
  Bu özellik sadece tek bir kişi üstünde etkilidir.Özelliğin kullanıldığı kişi illüzyonun varlığını tamamen inanır.Düzmece bir ateş onu yakıyor olabilir,aslında varolmayan bir ok onu yaralamış olabilir vs...Ravnos elderlarının bu özelliği korktukları çocuklarını onları Torpor'a girdiklerini inandırmada kullandıkları söylenir.

  ******Mass Horror
  Chimerstry'nin son seviyesinde Horrid Reality'dekinin aksine,birden fazla kişiyi inandırmak mümkündür.Willpower'a bağlı olarak etki edilen kişi sayısı değişir.
  1 ... nukleermalkav