1. 1.
    iki fermionun bulunabileceği kuantum seviyelerini sınırlandıran sabittir. Kırmızı devlerin belirli bir yoğunluğa eriştiklerine içlerine çöküp nötron yıldızları , beyaz cüceleri ya da pulsarları oluşturmasını açıklayan sabit katsayı.
    -1 ... bard of hell