1. .
    bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferleriyle toplam ithalatı arasındaki fark.
    ... worldlike