1. 1.
    içerisinden vena arteria ve nervus femoralis ile nervus saphenus geçen trigonum femoraledeki yapı. nervus saphenus hiatus adductoriusu delmez.
    1 ... piyon
  2. 2.
    kanal musculus sartorius'un altındadır. içerisinde arteria femoralis, vena femoralis ve nervus saphenus ile n.obturatorius'a ait lifler bulunur.
    ... drygt