1. 1.
    arapça ism-i fail vezninde olup cihat eden manasına gelir.
    1 ... biglefthander
  2. 2.
    çabalıyan demekmiş.
    1 ... gizemcik