1. .
    islam dininin dördüncü halifesi Ali'nin torunlarından Câ'fer-i Sâdık(ö.765)'in etrafında toplanan ve onun ictihadlarına göre amel eden Müslümanların bağlı oldukları siyasi ve fikhî mezhep. on iki imam'ın bu inançta önemi büyüktür.
    ... chazsmyr dhuunyl