1. 1.
    insanları sömürmenin, insanları ezmenin özgürlük olduğunu iddia edip bunu meşrulaştırmaya çalışandır.

    bencil bir hayvandır, gözümde.
    ... napesend