1. .
    Dokuma teknolojilerinde öncelikli olmak üzere geniş kullanım alanı bulan organik ve inorganik yapıda bulunabilen kimyasallardır. azo boyarmaddeleri, siyano boyarmaddeleri, ftalein boyarmaddeleri, dispers boyarmaddeler, metal kompleks boyarmaddeleri, vat boyarmaddeleri şeklinde sınıflandırılmaktadırlar.
    1 ... coincidental magic