1. 1.
    Niğde ili sınırları içerisinde bulunan büyük ovadır. Ortalama yükseltisi 1100 metredir. Kuzeyinde Hasan Dağı ve Keçikalesi kasabası, güneyinde Ulukışla Platosu yer alır. Ova akarsular bakımından yetersiz olduğundan tarımsal faaliyetler için elverişli değildir.
    1 ... isometri