1. 1.
    E, K cismi üzerinde bir vektör uzayı olmak üzere, E x E 'den K 'ya. giden ve her iki değişkene göre doğrusal olan bir fonksiyon .
    ... iskandinav